Happy reading!

4 techniky ako zvýšiť osobnú produktivitu

Updated: Oct 26, 2020Práca z domu má svoje pozitíva aj negatíva. Práca z domu nás núti hľadať cesty k našej osobnej produktivite, čo je niečo s čím sa teraz všetci stretávame viac ako kedykoľvek predtým. Existujú dni, kedy len tak zízate na svoju obrazovku? Alebo sa vám zdá, že ste nič neurobili?


Je to viac ako normálne! Dobrá správa je, že existujú techniky, ktorými nakopnete osobnú produktivitu a vytvoríte si tak balanciu, ktorá vám najviac vyhovuje. V tomto príspevku si prebehneme tieto 4 techniky, ktoré môžete vyskúšať.


1. Pomodoro Technique


Jedná sa o jednu z najznámejších techník, ktorú vytvoril guru produktivity Francesco Cirillo. Je postavená na myšlienke, kedy máte na svoju prácu obmedzený čas, ktorý sa vám odpočítava.


Implementácia Pomodoro je veľmi jednoduchá. Prácu rozdelíte na 25-minútové segmenty, ktoré sa volajú Pomodoro. Medzi každým Pomodoro si dáte 5-minútovú prestávku. Po 4 Pomodoro si dáte dlhšiu pauzu.


Ak chcete začať s touto technikou, musíte si najskôr skontrolovať koľko vám práca zaberie z časového hľadiska. Vtedy môžete zostaviť svoje Pomodoro prestávky a zaistiť zdravú rovnováhu medzi pracovným a súkromným životom.


2. Getting Things Done


Kniha Getting things done, ktorú preslávil David Allen, hovorí o terapeutickom procese, kedy si vyčistíte hlavu od všetkých predstavitelných úloh. V momente kedy zapíšete úlohu na papier, môžete začať s jej dokončením.

Tieto úlohy sa môžu rozdeliť do 6 kategórií:

  • súčasné aktivity

  • súčasné projekty

  • oblasti zodpovednosti

  • 1-2 ročné ciele

  • 3-5 ročné ciele

  • životný cieľ

V momente kedy si úlohy rozdelíte, ste pripravený byť produktívny. Podľa Allena má byť všetko, čo trvá menej ako 2 minúty urobené ihneď. Ostatné úlohy zoraďte podľa dôležitosti, podelte ich na menšie, aby ste ich rýchlejšie dokončili.


3. Don’t Break The Chain


Tento systém je inšpirovaný človekom menom Jerry Seinfeld, ktorý sa sústreďuje na kreatívny úspech.


Ľuďom pracujúcich v oblasti kreativity, tento systém velmi pomohol , aby boli systematickejší a disciplinovanejší pri plnení úloh.


Takže ako to funguje? Jednoducho. Zaobstarajte si kalendár a napíšte si všetky úlohy,ktoré potrebujete splniť na každý deň. Keď úlohu splníte označte deň v kalendári písmenom X.

Môže to znieť neuveriteľne jednoducho, ale hlavne to môže pomôcť s prokrastináciou! Uistite sa, že ste kalendár umiestnili na viditeľné miesto vo svojej práci a označte dni, v ktorých nebudete môcť pracovať s krížikmi. Takto si zaistíte pevnosť reťaze a motiváciu zvyšovať produktivitu.


4. Zen To Do (ZTD)


Táto posledná technika je doplnkom knihy Getting Things Done, ktorú sme už spomínali vyššie. Kniha Zen to Done je koncipovaná človekom Leo Babauta. Predpokladom je: „Ide o zvyky a aktivity, nie o systém alebo nástroje.“


Vyššie uvedený diagram sumarizuje rozdiely v porovnaní s Getting Things Done! Ak chcete začať so Zen to Done, môžete nasledovať tieto kroky:


- Zapíšte si nápady, úlohy do notesu alebo počítača, aby ste ich nezabudli

- Robte rýchle rozhodnutia nad vecami v prijatej pošte, neodkladajte ich

- Nadstavte si MITS na každý deň

- Sústreďte sa vždy iba na jednu úlohu bez vyrušovania

- Vytvorte si jednoduchý zoznam a pravidelne si ho kontrolujte

- Dajte všetkému svoje miesto

- Každý týždeň skontrolujte ciele

- Zredukujte svoje ciele a úlohy podľa dôležitosti

- Stanovte si a dodržujte rutiny

- Sústreďte sa na prácu, pre ktorú ste najviac zapálený


A máme to! Ak sa niekedy cítite neproduktívne, experimentujte s jednou z týchto techník a zistite, či vám vyhovuje. Aj keď ste väčšinou produktívny, možno vám jedna z týchto techník pomôže nájsť viac rovnováhy pri práci z domu


0 views0 comments