Happy reading!

Ako napísať pôsobivý opis práce

Updated: Oct 26, 2020Obsah obsah obsah.


Pravdepodobne ste už od nejedného marketéra započuli aké dôležité je mať kontent stratégiu. Môže vyzdvihnúť hlas vašej spoločnosti, vyzdvihnúť vašu zviditeľniť a dokonca sa vaša značka môže stať populárnejšou ako je.


Je načase klásť viac dôrazu na obsah opisu práce. Obsah opisu práce, je rovnako dôležity, ako vaša celková značka zamestnávateľa. Obsah opisu práce je reprezentantom vašej značky!


Citujem Justina Cerilliho, konateľa z vyhľadávanej spoločnosti menom Russell Reynolds and Associates, „najlepšie pracovné opisy kombinujú štipku marketingu, skutočnú definíciu pozície, potrebné zručnosti a schopnosti a kultúru organizácie. Všetky tieto veci dohromady sú kľúčovým bodom, ako predstaviť otvorenú pozíciu na trhu. “


V tomto príspevku si prejdeme niektoré z hlavných bodov čoho sa držať a čoho nie pri zhotovovaní pracovného opisu.


Čoho sa držať


1) Skutočný opis pracovnej pozície


Môže to znieť úplne očividne, ale mnoho zamestnávateľov sa snaží, aby ich popis práce budil pocit senzácie alebo bol neobvyklý čím by vzbudil záujem kandidátov. Je pochopiteľné, že sa možno snažíte propagovať zábavnú pracovnú kultúru a odráža to aj váš štýl písania, avšak kandidáti by mali byť jasne oboznámený o aký typ pracovnej pozície sa uchádzajú. Na konci prijímacieho procesu by ste mali mať aj vy lepší prehľad o tom koľko vhodných kvalifikovaných ľudí sa zúčastnilo.


Pracovný portál Indeed.com sa zhoduje a súhlasí s myšlienkou, že „väčšina ľudí hľadá pracovné pozície, ktoré zodpovedajú ich schopnostiam a skúsenostiam, a preto použitie výrazov, ako „ ninja “ a „ rockstar “v názvoch a popisoch pracovných pozícií môže uchádzačov o zamestnanie zmiasť a odradiť ich, aby na ponuku reagovali “


2) Úvodná hlavička - "Initial Hook"


Tu musíte zaujať! Úvodná hlavička je krátky text, ktorý pozostáva z 1 až 4 viet. Mala by zahrňovať hlavnú funkciu pracovnej pozície, ako prispieva k plneniu vyšších cieľov spoločnosti a je zároveň dôležitá pre verejnosť.


Vysvetlite kandidátovi, ako spoločnosť ovplyvňuje jeho, svet a jeho uplatnenie v ňom! Nezabudnite: Tu musíte zaujať!


3) Hovorte priamo


Hovoriť priamo úzko súvisí s úvodnými hlavičkami. Znamená to, že si treba hneď na začiatku ujasniť aký má byť popis práce a, čo s ňou bude súvisieť. Pozrite si príklady nižšie uvedené:

prvá možnosť je zložitá a hmlistá, druhá je priama a stručnáAj, keď niektorí kandidáti môžu uprednostniť prvú možnosť, všeobecne sa odporúča, aby požiadavky na pracovnú pozíciu boli jasne zadefinované.


Vytvoriť zoznam dôležitých úloh je dobrý spôsob, ako byť priamym a stanoviť očakávania od kandidáta hneď od začiatku.


Indeed pri svojej analýze tiež spomenul „zistili sme, že popis pracovnej pozície v rozmedzí od 700 až 2 000 znakov získava 30% viac reakcií na pozíciu“. Ako priamosť platí dividendy tak jasne stanovuje základného kritéria pre pracovnú pozíciu.


Skvelým príkladom, kde sú pracovné pozície popísané priamym spôsobom má Toggl, ktorý vynikajúco vystihuje značku zamestnávateľa a jej jasný cieľ.


4) Zvýraznite každodenné úlohy


Môže sa to zdať očividne no pri mnohých opisoch pracovných pozícií sa zabudnú zdôrazniť tie, ktoré majú byť vykonávané na dennej báze, To neznamená zoznam nejasných koncepcií na vysokej úrovni, ale skôr to, ako vyzerá bežný deň v práci


Revolut má veľmi priamy uhol pohľadu vo všetkých svojich kanáloch a ich popisy pracovných pozícií to dokazujú.


5) Propagácia firemnej kultúry a výhody


A nakoniec nesmieme zabudnúť, že unikátna značka zamestnávateľa musí byť neoddeliteľnou súčasťou každého popisu práce. Každý príspevok by mal poukázať na hodnoty spoločnosti a prečo sa tam oplatí pracovať. Google je klasickým príkladom zamestnávateľa, ktorý je známy svojou kultúrou, aby ste zistili prečo, pozrite si video uvedené nižšie.Ale buďte opatrní! Ako je uvedené v tomto článku CIO, mali by ste sa ubezpečiť, že vaša kultúra nezabije rozmanitosť. Nájsť správnu cestu, ako značku zamestnávateľa implementovať do opisu pracovnej pozície musí byť riadne prehodnotená manažérmi spoločnosti.

Čomu sa vyhnúť


1) Diskriminácia


Toto by malo byť zásadné pre akéhokoľvek zamestnávateľa pri prijímacích procesoch. Uistite sa, že váš jazyk, tón a postup pri prijímaní vyhovujú potrebám všetkých potenciálnych kandidátov. V modernej dobe by už toto malo byť samozrejmosťou bez ďalšieho vysvetľovania.


2) Nereálne požiadavky


Nesnažte sa byť prehnane superlatívny. Pri opise konkrétneho zamerania by ste si mali klásť dôraz na spôsob, ktorým ho prezentujete. Teda nie v štýle „perfekcionista“ alebo v štýle „nesystematické vylepšovania. Opäť riskujete, že prídete o kvalifikovaného kandidáta, ktorý by mohol vynikať na danej pozícií. Pretože môže nadobudnúť pocit, že sa na danú prácu nehodí alebo nespĺňa požadované kritéria


3) Negatívny tón


Zamerajte sa na potenciál , ktorý by ste z kandidáta mohli vytiahnuť ak by pracoval vo vašej firme. Snažte sa vyhnúť negatívnym tvrdeniam alebo konotáciám.


4) Zabudnite na štruktúru


V neposlednom rade uľahčite skvelému kandidátovi, aby pracovnú pozíciu chápal a chcel sa o ňu uchádzať. Vyberte si správny spôsob, ako zaobchádzať s uchádzačmi. Naformulujte si obsah tak, aby bol zrozumiteľný a, čo najstručnejší.


1 view0 comments