Happy reading!

Ako rozširovať kultúru spoločnosti pri jej raste?Vďaka “Venture Capitals”(dotáciam od sponzorom) a zvýšeným “unicorn” kapitálom sa firmám darí prosperovať na trhu oveľa rýchlejšie, ako za posledné roky. Tento fenomén nazývame “hypergrowth”. Alexander V. Izosimov vytvoril Harvard Business Review , tam sa dozvedáme, že hypergrowth nastáva v priemysle alebo odvetví ,potom čo ich profit začne rýchlo stúpať.(alebo je znázornený ako krivka v tvare S). Táto fáza pridáva spoločnosti na hodnote a zároveň napomáha k správnemu rastu v tímu.


Reid Hoffman, ktorý založil LinkedIn, napísal prispevok: zvýšiť výkon znamená, podmaniť si trh rýchlejšie a prekonať potenciálnu globálnu konkurenciu. Tento jav uprednostňovania rýchlosti pred efektívnosťou nazývame aj ”blitzscaling” alebo “lightning scaling”.


Keď sa nové firmy nesústreďujú na rast, môžu byť začiatky veľmi ťažké. . V tomto príspevku sa zameriame na slávnu knihu od Mandy Johnson “Family, Village, Tribe – The Story of the Flight Centre” a ako správne využiť poznatky z tejto knihy pre správny rast firmy s cieľom nepoškodiť kultúru spoločnosti


Rodina (Family)


Spoločnosť vzniká zakladateľom alebo zakladateľmi, ktorí zdieľajú spoločnú myšlienku. Kultúra spoločnosti sa stanoví skôr ústne a to jasnými definiciami. Počiatočný tím bude skupina ľudí, ktorí budú musieť fungovať “v jednom kole”, aby zabezpečili jej rast a napredovanie.

V tomto bode je kultúra spoločnosti implicitná, pretože počiatočný tím sa zameriava na produkt a jeho zavádzanie na trh. Nejedná sa teda o dlhodobú stratégiu. V rodinnej fáze existujú zvyčajne silné väzby medzi členmi tímu, ktoré vedú k ľahkej komunikácii, rýchlej reaktivite a jasným spätným väzbám.


Avšak aj táto rodinná atmosféra môže mať veľa nástrah.Nesmiete zabudnúť na dôležitosť KPI(indikátor výkonu) alebo ako vás môžu negatívne ovplyvniť nedostatočné výkony, či zlé dosadenie člena do tímu. Len aby zachovali „útulnú rodinnú atmosféru“ zabudnú konať v záujme spoločnosti a nedosahujú stanovené ciele. Ak sa na začiatku rozhodnete uvažovať o vašej spoločnosti , ako o športovom tíme a zakladateľovi ako o trénerovi, môže to pomôcť vyrovnať sa s niektorými hrozbami “rodinnej kultúry”. Obsah je súčasťou nášho nedávneho príspevku a zároveň súčasťou dnešnej témy.
Kmeň(Tribe)


Sme v druhej fáze a v tíme je viac ako 20 ľudí. Komunikácia ústnou formou o firemnej kultúre, už nie je možná. Teraz je dôležité stanoviť ciele a smerovanie spoločnosti a zabezpečiť jasnú formu sledovania pri ich dosahovaní. Prečo sa zamerať na tím ako na kmeň? Kmeň pozostáva z niekoľkých menších cieľových skupín, ktoré pracujú efektívnejšie v menšom počte. Antropologicky je to podobné ako s vývojom ľudského druhu. Už vtedy, sa rozdelovali do skupín lovcov a zberačov. Do istej miery to môžeme považovať za „ľudskú prirodzenosť“.


Teraz je čas vytvoriť “EVP( Employer Value Proposition)” vašej firmy a sústrediť sa na rozvoj firemnej kultúry a stratégie. V tomto “high-growth móde budete mať jasný koncept toho,čo chcete dosiahnuť a akých ľudí zamestnať.


Vyvarujte sa riziku, kde by mala vaša kultúra spoločnosti predstavovať, iba skvelú kanceláriu s nápojmi, občerstvením a hrami. Áno, mohlo by to znamenať spokojnosť pre vašich zamestnancov alebo pomoc pre vašu značku zamestnávateľa.No, z dlhodobého hľadiska by ste stratili svoju hodnotu.Dedina (Village)


Teraz prechádzame na fázu “dedinského života”. V tejto fáze rastiete neuveritelnou rýchlosťou. Potrebujete viac ľudí alebo musíte zabezpečiť, že váš existujúci tím stále rozumie v čom spočíva gro spoločnosti a dokáže fungovať v duchu spoločnosti aj s novými prírastkami. Je potrebné mať inštitucionálny smer a implementovať ho do každej úrovne v rámci manažmentu.


Tu je niekoľko vecí, na ktoré nesmiete zabudnúť:


  • Zosúlaďte ciele a kultúru - výkonní ľudia sú skvelí, ale nie vtedy, ak nezodpovedajú hodnotám vášho tímu. “Topline growth” je atraktívny, ale nezabúdajte udržať kultúru spoločnosti na každodennej báze, možno aj vo vzťahu k vašich zákazníkom, či uživatelom.

  • Budte autentický- Nechajte, aby rast spoločnosti ovplyvnil vaše hodnoty. Existuje dôvod, prečo vaša spoločnosť rýchlo napreduje a dôvodom je, že ste dobrý v tom, čo robíte. Buďte kompetentný a zachovajte si víziu, hodnoty a hlavne prečo robíte, to čo robíte.

  • Zamerajte sa na komunikáciu- Komunikácia je v tomto prípade nevyhnutná. Zakladajte si na spätnej väzbe medzi vašimi zamestnancami, aby sa cítili ocenení a aby každý z nich mal významnú úlohu, ktorej rozumie. Jasne stanovené hodnoty a neustála spolupráca pomôžu vášmu tímu, aby čo najlepšie pochopili, v čom spočíva kultúra spoločnosti

V dobe nadmerného rastu(hypergrowth) je teraz viac ako kedykoľvek predtým dôležité, aby ste sa ako spoločnosť zamerali na kultúru. Nielen že, môžete vytvoriť skvelé miesto pre prácu, ale taktiež pomôžete firme rásť stále vyššie a vyššie

0 views0 comments