Happy reading!

Ako zamestnať introverta

Updated: Oct 15, 2020Začnime citátom od Francesca Gino z Harvard Business School, ktorého pointa je zahrnutá v príspevku a zároveň súvisí s príspevkom o extroverzii:


Extrovertní lídri sú efektívni vodcovia v prípade, že sa práve v ich tíme nachádzajú členovia, ktorí potrebujú mať jasne stanovený cieľ a zároveň pocit, že na ceste za dosiahnutím toho cieľa majú nad sebou niekoho kto ich na tejto ceste usmerňuje a dáva pocit istoty. Extroverti dávajú takýmto ľudom víziu, asertivitu, energiu a zdroje na to, aby im poskytli správny smer. Na druhej strane, ak sú členovia tímu proaktívni - a vyvíjajú iniciatívu pri zavádzaní zmien, presadzovaní nových vízií a presadzovaní lepších stratégií - sú výhodou práve introvertní vodcovia “


Práve tento citát zdôrazňuje aké dôležité je pre spoločnosť vyvážiť svoj nábor smerom k introvertom a extrovertom. Na pohovore sa kladie dôraz a zohľadňujú sa práve vlastnosti ako sebadôvera, charizma a verbálnosť, čo sú typické znaky extroverta. Nepochybne sú extroverti taktiež neoddeliteľnou súčasťou pri zostavovaní pracovného tímu. Avšak ich neustále uprednostňovanie, vďaka im bujarým vlastnostiam môže viesť k nevyváženej spoločnosti.


Takže prečo sa náborári mali vedome snažiť prijímať introvertov? Je ROI (návratnosť investícií) naozaj tak úžasná?


ANO. Najnovšie výskumy potvrdzujú niekoľko skutočností:


1) Introvertní vodcovia prekonávajú extrovertných v mnohých tímoch ( výskum potvrdzuje, že introverntní lídrovia su výborní vodcovia pre extrovertne tími and naopak to platí rovnako, extrovertní lídrovia potvrdzuju dobrý výkon s introvertnými tímami)


2) Extroverti prispievajú do tímových projektov menej, ako sa od nich očakáva a ich prejav či príspevky časom strácajú hodnotu. Rozpätie mysle introvertov je zvyčajne nevyhnutné pri kreatívnom myslení; sú to prirodzení poslucháči, usilovne riešia problémy a vedia byť skvelými tímovými hráčmi.


S týmto poznatkom môžete optimalizovať proces prijímania a prilákať viac introvertných ľudí.Pred pohovorom


Zmeniť prijímacie požiadavky, ako ich poznáme, dopomôžu k férovejšiemu procesu rovnako pri introvertoch ako aj extrovertoch.


Máme obrovský počet inovačných pomocných programov ako Pymetrics či Koru, ktoré nám pomôžu lepšie porozumieť kandidátom a ich zručnostiam. Spoločnosti si tak vedia dosadiť uchádzača načo najvhodnejšiu pozíciu. Existujú tzv. testy zručnosti ako Myers-Briggs alebo Big Five, ktoré nám pomôžu lepšie porozumieť uchádzačovi a prispôsobiť tak kritéria v rámci prijímacieho procesu.Na pohovore


Táto fáza je najkľúčovejšia pri prijímaní introvertných kandidátov.


Takže, ako docielime, aby sme uchádzačom vytvorili, čo najkomfortnejšie prostredie? Kde rozpoznáme ich najväčší potenciál?Predpríprava


Môže sa vám to zdať absurdné, ale vytvorenie prijateľného prostredia na pohovore pre uchádzača dopomôže, aby sa lepšie uvoľnil. Vyvarujte sa hluku, ruchu a preplneným miestnostiam.


Rozhodujúce je zabezpečiť, aby bol rozhovor individuálny, a ak je nevyhnutný skupinový rozhovor, ponúknite im “downtime afterward” inak povedané, priestor na uvoľnenie (podľa Lisa Petrilli, autorky 'Sprievodcu introvertom k úspechu v podnikaní a vedení'.Skontrolujte svoju vlastnú zaujatosť


Ste introvert alebo extrovert? Ak ste introvert bude vám pravdepodobne vyhovovať pomalšie tempo, pauzy a možný nenápadný postoj introvertného respondenta.

Pre by ste si mali byť vedomý, či nie ste zaujatý - či nehľadáte odpovede, ktoré potrebujete a či neminimalizujete iné dôležité odpovede. Jasne definujte aké zručnosti a vlastnosti potrebujete pre danú pozíciu. Zvážte, ako pohodlne sa cítite s osobou, ktorá odráža váš štýl a pokúste sa diverzifikovať svoju skupinu kandidátov tým, že budete otvorení pre všetkých.

Doprajte si adekvátny čas a buďte trpezliví.


Trpezlivosť je cnosť


Určite si neplánujte jeden pohovor po druhom, pretože v takom prípade sa spoliehate na rýchle a ľahké odpovede. Introvert vám tieto odpovede nedá. Introverti potrebujú čas na premyslenie a formuláciu svojich odpovedí. Môžu dokonca potrebovať neformálny rozhovor, aby sa prelomili ľady. Čas pred a po pohovore vám tiež umožní písať si poznámky, uvažovať o dojmoch a poznačiť si otázky.


Použite parafrázovanie


Reagujte spätne na to, čo ste počuli od kandidáta. Napr. zosumarizujte te to. To im dáva možnosť modifikovať alebo potvrdiť, čo povedali. Introverti ocenia možnosť ujasniť si vlastné myšlienky a dopomôže to tomu, že sa budú pri vás cítiť ešte viac uvoľnene.


Máme tu niekoľko jednoduchých, ale efektívnych spôsobov, ako zabezpečiť, aby ste vyplnili svoju organizačnú štruktúru (a prípadný tím) správnymi ľuďmi bez ohľadu na to či sú introvertní alebo extrovertní.


Ste odhodlaní vzdelávať sa a najímať introvertných ľudí vo svojej spoločnosti? Existuje veľa skvelých zdrojov o introvertoch, vrátane webovej stránky Susan Cain, Quiet Revolution. Čím viac rozumieme introvertom, tým viac dokážeme rozpoznať túto osobnostnú črtu u kandidátov a na základe toho prispôsobiť prijímací proces, čo najefektívnejšie.


1 view0 comments