Happy reading!

Ideálni 'remote' pracovníci

Updated: Oct 26, 2020Práca na diaľku sa stáva našim novodobým trendom spoločnosti. Na wearebridge.io sme tomuto trendu naklonení a preto poskytujeme náhľad, ako optimalizovať a adaptovať tento nový spôsob práce. Budeme písať o technológii, ktorá zvýši vašu produktivitu. Budeme písať o hladaní virtuálnych pracovných miest a tiež odhalíme mýty ohľadom práce z domu. Zameriavame sa na objasnenie toho, aký prínos môže mať práve práca na diaľku pre váš kariérny rozvoj.


Určité výskumi nám odhalujú, že práca na diaľku zvyšuje produktivitu pracovníkov, znižuje ich fluktuáciu (zamestnanci, ktorí majú možnosť pracovať z domu, sú údajne oveľa spokojnejší (73%) so svojimi zamestnávateľmi ako tradiční kancelárski pracovníci (64%)), zvyšuje morálku zamestnancov a sú nákladovo efektívnejší (Odhaduje sa, že na každého diaľkového zamestnanca, spoločnosť ušetrí približne 11 000 dolárov ročne).


V tomto príspevku sa zameriame na ideálny profil “remote” pracovníka. Nakoľko nárast pracovných miest v tejto sfére bude klásť veľký dôraz pri prijímaní.Komunikačne zdatný


S prácou na diaľku súvisia formy komunikácie ako email, textové alebo súkromné správy. Čo sa sociálnej interakcie týka, je potrebné vedieť komunikovať elektronicky, hlavne na udržanie kontaktu. Preto, ak má uchádzač problém s komunikáciou hlavne písomnou formou, môžeme s istotou povedať, že nebude schopný prosperovať pri práci na diaľku. Poznámka: Neznamená to, že kandidati potrebujú perfektnú angličtinu/slovenčinu, ale musí byť komunikačne zdatný.


Tip na pohovor: Poznačte si, ako dobre si kandidát vedie v rámci komunikácie prostredníctvom procesu plánovania pohovoru.Organizovaný Iniciátor


Pri práci na diaľku sa nemôžete spoľahnúť na nadriadeného alebo kolegu, ktorý vám bude neustále klásť otázky, alebo vám bude určovať ako si organizovat vašu prácu. V tomto prípade sa sa môžte obávať, že potenciálny člen tímu sa stane lenivým alebo stratí motiváciu pracovať.


Organizovaný Iniciátor, môže znieť ako ťažko hladateľná sada zručností, ktorá sa nedá presne určiť počas prijímacieho proces, ale je to možné. Podľa magazínu Forbes môže byť rozhodujúca motivácia u kandidáta, na ktorú je možné prísť pomocou kombinácie otázok na pohovore a pomocou hlbšieho skúmania. Toto 'hlbšie' skúmanie môže začať už pri chápaní ich každodennej rutiny. Dokážu si usporiadať svoj deň tak, aby dosiahli svoje ciele?


Ďalej sa môžte pozrieť na históriu práce, volnočasové záujmy, snažte sa pochopiť ich zlyhania a podobne. Tieto typy otázok pomáhajú zistiť, čo kandidáta motivuje a aké sú jeho prahové hodnoty pri dosahovaní cieľa, kedy sa práca zdá ťažká a cieľ nejasný.


Tip na pohovor: Zistite, čo kandidát robí, aby sa namotivoval a ako si stanovuje priority pri plnení pracovných úloh.Schopnosť stanoviť si priority


Byť produktívny a byť efektívny neznamená to isté. Niekto, kto tvrdo pracuje a je dobre organizovaný, môže tráviť všetok svoj čas nedôležitými úlohami - môže byť produktívny, ale nie efektívny. Aby ste boli efektívni, musíte sa rozhodnúť, ktoré úlohy sú urgentné a sústrediť sa na ne.


Úspešný “remote”pracovník musí mať schopnosti potrebné na to, aby si správne zorganizoval svoj deň, a to použitím metód alebo nástrojov, ktoré prispejú k celkovej efektivite práce. Možno by stálo za to sa ich priamo počas prijímacieho procesu opýtať, v aký čas je uchádzač najproduktívnejší a či je časovo flexibilný, keby si to spoločnosť vyžiadala.


Tip na rozhovor: Úvodné školenia a tréningy sú obzvlášť dôležité pre “remote” zamestnancov. Venujte aspoň pár dní na zaučenie týchto zamestnancov, aby svoju prácu vykonávali správnym spôsobom.Riešiteľ problémov


Remote pracovníci nemajú možnosť užívať si luxus vo forme kancelárie. Títo potenciálni členovia tímu musia riešiť, ako efektívne vykonávať prácu vo svojom vlastnom prostredí a zároveň riešiť problémy, s ktorými sa stretnú úplne sami. Musia byť samostatní.


Nehovoríme iba o rešení situácií ako, kedy a kde kontaktovať správnu osobu, alebo ako pracovať s firemnou databázou, ale aj o reiešení menších nezrovnalosti, ktoré sa môžu vyskytnúť pri práci z domu. Dokáže tento nový zamestnanec prevziať iniciatívu? Nie, že by ostatní členovia tímu nepomohli, ale pri práci na diaľku je veľmi dôležité mať osobu, ktorá vie rozmýšľať samostatne, ako osobu, ktorá by zapojila do problému druhých a oberala ich o čas.


Tip na pohovor: Dajte uchádzačovi vyriešiť hypotetický problém v súvislosti s danou prácou, aby ste videli, ako daný problém vyrieši.Zanietený!


Chcete ľudí, ktorí sa dokážu stotožniť s víziou spoločnosti? Mnoho kandidátov sa uchádza o prácu na diaľku iba preto, že sa im páči myšlienka pracovať z domu a výhody, ktoré s tým súvisia. Skôr či neskôr zistíte, že tento druh kandidátov nesplní vaše očakávania.


Snažte sa nájsť niekoho, kto bude s vami zdieľať nadšenie z dosahovania cieľov. Snažte sa nájsť niekoho, kto svoj pracovný čas nadštandardne využije, kto bude spoľahlivý a bude sa zaujímať o smerovanie spoločnosti do budúcnosti.


Tip na pohovor: Získajte prehľad o tom, prečo sa kandidát uchádza o prácu a, čo ho na nej zaujalo.1 view0 comments