Happy reading!

Starostlivosť o duševné zdravie pri práci na ďialku

Updated: Oct 26, 2020Začnime jednoduchou premisou: duševné zdravie je spektrum.


Za posledných pár rokov ľudia zistili, aké dôležité je starať sa o svoje duševné zdravie. Nejde iba o lôžkovú hospitalizáciu, ale o každodenné emócie, ktorými si prechádza väčšina z nás. Celebrity, masmédiá a ďalšie zdroje zdôraznili význam duševného zdravia pre nás všetkých. Vedieť, ako rozpoznať a riešiť problémy duševného zdravia, môže byť rozhodujúce nielen pre vaše zdravie, ale aj pre vaše šťastie a produktivitu.


Rok 2020 sa zapísal ako náročný rok a pre ľudí pracujúcich na diaľku a výzva, ako udržať svoje duševné zdravie v dobrej kondícií.


Predľžené obdobie práce z domu či prerušenie práce počas COVID-19 môžu byť pre niektorých zamestnancov veľmi stresujúce. Niektorí ľudia môžu mať obavy o svoje pracovné vyhliadky alebo finančné zdroje. Iní sa môžu cítiť už dlho izolovaní. A rodičia s malými deťmi môžu mať problém pracovať doma zatiaľ, čo musia dozerať na výchovu a chod domácnosti.


V tomto príspevku si načrtneme riziká, ktoré vyplývajú z práce na diaľku a zároveň poskytneme tipy pre zamestnávateľov ako udržať pracovné prepojenie v týchto časoch.


Problémy duševného zdravia, na ktoré si treba dáť pozor


Pre tých z nás, ktorí sú zvyknutí na osobný kontakt a neustály ruch kancelárskeho života, môže byť práca na diaľku novou nepríjemnou realitou. Videohovory, práca v priestoroch, kde bežne bývame vedú k spoločenskej dištancie, čo môže viesť k niekoľkým kľúčovým problémom v oblasti duševného zdravia, ak sa zanedbajú.


1) Izolácia


Domáca izolácia môže byť jeden z najvážnejších mentálnych problémov, s ktorým sa môžeme stretnúť. Pocit, že ste stratili kontakt s kolegami, spoločenskú interakciu a každodenú balanciu. Výskumy nám ukázali, že izolácia dokáže byť “dva-krát tak škodlivá fyzicky aj psychicky ako obezita.” Ďalše štúdie potvrdili, že 19% ľudí pracujúcich na diaľku pociťujú samotu.

Máme tu zopár spoločností, ktoré s danou problematikou bojujú a snažia sa prepojiť túto “online” sféru.


Napríklad spoločnosť GitLab, prišla s nápadom, kedy si v pracovnom čase dajú virtuálnu prestávku na kávu, aby si ako tím vytvorili pocit kooperácie I keď na diaľku a komfortnejšie pracovné prostredie.


Spoločnosť Reverly si vytvorila vlastný “watercooler” kanál, kde sa tím môže vzájomne povzbudiť v rámci prestávky.

2) Vyhorenie


Prieskum spoločnosti Digital Ocean- Cloud Computing z roku 2019, zistil, že 82% diaľkových pracovníkov v USA sa cítilo vyhorených, pričom 52% uviedlo, že pracujú dlhšie, ako tí v kancelárii a 40% malo pocit, že sa musia viac realizovať než ich kolegovia v kancelárii.


Čo je vlastne syndróm vyhorenia? Podľa HelpGuide ide o „stav emocionálneho, fyzického a duševného vyčerpania spôsobeného nadmerným a dlhotrvajúcim stresom.


Pre podporu duševného zdravia vás a vášho okolia, musíte prevziať iniciatívu pri udržovaní pracovnej pohody. To zahŕňa vytvorenie pohodlného a súkromného miesta v domácnosti na prácu, začlenenie prestávok na cvičenie a sociálnu interakciu do vašej rutiny a ďalšie stratégie uvedené v našom predchádzajúcom príspevku. Ďalšími krokmi môžu byť vypnuté e-mailové upozornenia pred a po pracovnej dobe a normálny spánkový režim.


3) Depresia


A nakoniec je tu veľmi závažná depresia, ktorá nie je len o pocite nepohodlia. Môže viesť k výbuchom hnevu, frustrácii, strate záujmu, zvýšenej chuti do jedla alebo dokonca k poruchám spánku. Aj keď väčšina z nás by sa neoznačila za ľudí trpiacich „depresiou", je dôležité načúvať svojmu telu či neskĺzavate ku jednému z vyššie spomenutých stavov.


Ako môže pomôcť zamestnávateľ


Pomoc druhému začína konverzáciou. Niekedy malé gesto záujmu a vypočutie problému môže viesť k ceste za svetlejšími dňami.


Tu sa nachádza niekoľko sformalizovaných spôsobov, ako spoločnosť môže dopomôcť k štasnejšej práci na diaľku:


Pravidelne kontrolovať zamestnancov

Toto by sa malo konať najmenej raz týždenne. Manažéri by mali udržovať neformálnu komunikáciu so svojimi zamestnancami, byť úprimný a pýtať sa, ako to zvládajú (a ako by ste im mohli pomôcť). Lídri môžu povzbudiť svoj tím, aby sa vzájomne podporovali. Môžete sa spoločne zapojiť aj do aktivít mimo pracovnej doby.


Podporujte sociálny kruh

Dajte vedieť svojmu tímu ,že je v poriadku zobrať si voľno a využiť tento čas aby sa spojili so svojou rodinou a kamarátmi cez video alebo správy.


Zostať aktívny a zdravý

Jednoduché tipy, ako napríklad pravidelný spánok 7-8 hodín. Vyvážená strava pre lepšiu imunitu. Denne cvičiť. Nájsť si nové “hobby". Osvojte si jednoduché relaxačné techniky


0 views0 comments