Happy reading!

Storytelling- Trilógia náborového marketinguDôležitou súčasťou myšlienky u nás na wearebridge.io je pojem, ktorý voláme Recruitment 3.0. Opisuje nám ako sa adaptovať v našej profesií vzhľadom na stúpajúcu súťaživosť medzi talentami a zmenou pracovného prostredia.


Ale ako? 🧐🧐🧐


Aby ste sa stali “Recruiter 3.0” potrebujete ovládať určitú sadu zručností, včetne digitálnej znalosti a umeniu ovplyvňovať.


Jednou zo základných častí týchto zručností je náborový marketing, ktorý zahŕňa ako prilákať, vytrénovať a využiť potenciálny talent. Účelom sa môže stať okamžité prijatie uchádzača alebo naplniť „pipeline“ platformu kvalifikovanými kandidátmi do budúcnosti. Náborový marketing neznamená iba ovládať základy prijímania kandidátov ale naučiť sa vytvárať pútavý online content, zahrnúť unikátnu značku zamestnávateľa, merať úspech, riadiť projekt a zameriavať sa na vzťahy.


Nedávne štúdia potvrdzujú , že spoločnosti so silnou značkou zaznamenali pokles nákladov na prijímanie zamestnancov o 43% a marketing, či výhody pri prijímaní zamestnancov sú jasnejšie. V tejto trilógii preskúmame 3 základné spôsoby, ako budovať svoje úsilie pri zlepšovaní náborového marketingu:


  • Copywriting( Čo povedať)

  • Storytelling(Ako to povedať)

  • Content Creation( Čo ukázať)

Ak vás niektorá z vyššie spomenutých tém zaujala a chceli by ste sa zúčastniť tréningu, pozrite sa n našu ponuku tu 🌟


Ako sme spomenuli v predošlom článku „copywriting“ je gro náborového marketingu. Ale, aký je to text, ktorému chýba zmysel?

Aby sa ľudia správne napojili na výklad ktorý im chceme odovzdať. Musíme sa naučiť ako mu dať tú správnu formu . Predstaviť hodnoty, vypovedať fakty, upozorniť v správnom smere, vyzdvihnúť poučenie, ktoré z výkladu vyplýva a oveľa viac sú formy, ktoré všetci oceňujeme. Ale odovzdať výklad, tým správnym spôsobom si vyžaduje zručnosť, ktorú sa treba naučiť. Najmä preto, že je čoraz viac zdrojov, z ktorých sa dá čerpať.


Dôležitým aspektom, pri zakladaní svoje značky zamestnávateľa je zamyslieť sa, čo chcete vlastne odovzdať a vizuálne vyzdvihnúť v rámci svojej spoločnosti. Chcete, aby to boli hodnoty, na ktorých si zakladáte? Príbehy vašich zamestnancov? Či vzbudenie túžby u vašich potencionálnych kandidátov?


Príkladom, ako vyzerá „storytelling“ v praxi môže byť v kampaň #InItTogether založená Linkedln. Stránka je o ľuďoch, ktorí si vzájomne pomáhajú a inšpirujú sa, aby našli prácu svojich snov. Hľadanie práce, nikdy nebolo jednoduchšie. Vďaka ľudom, ktorí sú súčasťou tejto komunity si Linkedin, zachováva svoju firemnú kultúru dodnes.Ďalším príkladom sú kariérne stránky Innocent Drinks.. Ich dejová línia si zakladá na ľudoch, ktorí chcú byť súčasťou tímu a neboja sa zmeniť „zabehnuté pravidlá“. Zaisťujú, aby každý obsah,či samotný text, ktorý vytvoria si zachoval prirodzenosť, podnikateľského ducha, zodpovedný prístup, komerčnosť a veľkorysosť. Zachovávajú unikátnosť svojej značky zamestnávateľa svojou otvorenosťou a tímovým duchom.A na záver sa pozrime na kampaň Go Places with Heineken. Hovoríme o vynikajúcej značke piva, ktorá je známa svojou silnou marketingovou a náborovou činnosťou. Táto kampaň bola zameraná na vytvorenie aspiračného príbehu pre potenciálnych zamestnancov. Ukazuje Heineken ako miesto, kde chcete pracovať, ktoré splní vaše sny a kde niečo dosiahnete. Jedná sa o veľmi inteligentnú stratégiu, kde sa značka zamestnávateľa zameriava na človeka nie produkt. S rovnakou myšlienkou funguje aj spoločnosť Redbull.


Teraz ste na dobrej s cieľom zdokonaliť svoj náborový marketing! Pochopili ste, ako napísať pútavý text , ktorý zastrešuje vašu ideu. Čo ostáva je aplikovať všetko, čo ste sa doposiaľ naučili do vašej „content strategy“..

1 view0 comments