Happy reading!

Zamestnanec a nedostatočný výkon pri práci

Nezáleží či ste zakladateľom malého tímu alebo máte pod sebou vyše 100 zamestnancov. V každom z týchto prípadov sa môže v tíme objaviť osoba/osoby, ktoré podávajú nedostatočný pracovný výkon. Riešenie takého problému je nielen frustrujúce pre váš biznis, ale taktiež pre ostatných členov tímu.


V článku od Harvard Business Review poukazujú na dva základné princípy. “Prvý a najdôležitejší je o vás ako manažérovi, ktorý je zodpovedný vo vzťahu k organizácií a stanovených cieľov, ktoré musíte dosahovať. Teda, nemôžete sa zaoberať kde na priamke popularity ste vy ako manažér alebo aká je obtiažnosť práce, ktorú delegujete. Druhý, ktorý je si potrebné pamätať je, že váš úspech závisí na úspechu vášho tímu.


Môže sa vám zdať, že tieto princípy sú vcelku tvrdé ale je to realita, ktorá poukazuje na problematiku pri nedostatočnom pracovnom výkone a s ktorou sa musíte “Popasovať”. V článku o športovom duchu v tíme, ktorý sa sústreďuje na spoločnú víziu kolektívu, môžete nájsť odpovede. Aby ste dosiahli plnohodnotnú pracovnú morálku, musíte zostaviť tím, ktorý je pripravený dávať a svoju prácu milujú. Takí členovia dokážu dať jasnú víziu o kultúre spoločnosti a zaujať potenciálnych uchádzačov. Predtým ako sa rozhodnete člena s takým NIE- výkonom nahradiť skúste mu dať šancu, aby začal nadpriemerne “performovať”. Kniha “The Coaching Manager: Developing Top Talent in Business” a jej spoluautor Joseph Weintraub, profesor manažmentu a správanie v organizáciách v Babson College,povedal “ Vynikajúci lídri motivujú obyčajných ľudí robiť neobyčajné veci.”Zapamätajte si, nečinnosť škodí vašej spoločnosti, vášmu biznisu, vašim ľudom a dokonca samotnej kariére človeka s nedostatočným výkonom! Nezáleží akú pozíciu máte vo firme. Potrebujete diskomfort, či osobné kontakty “hodiť” stranov a urobiť, čo je správne pre spoločnosť.Zamýšľate sa ako sa popasovať s touto problematikou? Prikladáme zopár tipov:1. Najprv počúvaj, potom rozprávaj


Jimi Hendrix povedal” Vzdelanie rozpráva, Rozum počúva”

Zásadnou prácou každého manažéra je porozumieť prečo člen jeho tímu podáva nedostatočný výkon.


Je to preto, lebo nieje dostatočne kvalifikovaný? Alebo nehodí sa na túto pracovnú pozíciu? Neporozumeli celkovému rozsahu práce?


Práve takýto konštruktívny dialóg vám môže pomôcť pri identifikovaní problému. Či sú to zle stanovené ciele,nedostatok zručností alebo nespokojnosť. Každý s týchto problémov je riešiteľný vhodnou kombináciou tréningov a neustálej spätnej väzby.


V prípade, že sa problém nedá vyriešiť takouto formou je nutné takého človeka vymeniť.
2. Spätná väzba


Aby sme mohli dať relevantnú spätnú väzbu je potrebné, ako sme už vyššie spomínali, viesť konštruktívny dialóg. Týždenne sa individuálne stretávať, využiť platformy ako Peakon(meranie a zlepšovanie úspechu) či OKR(pomoc pri stanovení stratégií). To všetko sú spôsoby, ktoré môžu pomôcť

Uistiť sa, že každý člen z vášho tímu pracuje na projekte, ktorý pomáha zlepšiť jeho výkonnosť a samotná práca ho robí šťastným je merítkom úspešného manažmentu.


Neustále spätné väzby zaisťujú, že včas identifikujete problémy a spolupracujete so svojimi členmi tímu, aby sa naučili správne “veslovať”.( Áno práve na to poukazuje obrázok, ktorý sme na začiatku použili.)3. Sústreďte sa na tím ako celok


Pre ľudí, ktorí nemajú problém v práci môžu byť nevýkonní členovia frustrujúcou prekážkov, ktorá ich demotivuje. Stratia dôveru vo vás ako manažéra, ba dokonca to môže viesť k znížení ich výkonnosti alebo potrebe odísť.


V článku od The Next Web hovoria o tom, že šťastní zamestnanci vykonávajú svoju prácu lepšie. Nevraviac o tom, ak investujete do ľudí, ktorí sú neschopní udržať výkonnosť v práci je ako “vyhadzovať peniaze do vzduchu”. V takom prípade je lepšie počkať na osobu, ktorá perfektne zapadne do svojej role a je hodna investovania.4. Vytvorte si plán


Najlepší plán je aktívne sa venovať členovi tímu, u ktorého je možnosť tento problém vyriešiť! Aby ste tak mohli urobiť, vytvorte konkrétny plán pre obe strany. Stanovte kritéria ako si predstavujete, že to bude fungovať. Krátkodobé spôsoby, ako pravidelné stretávanie pri plánovaní projektu, tréningy a iné. A dlhodobé spôsoby, ktoré zabezpečia členovi pocit, že je v súlade s hodnotami a cieľmi spoločnosti5. Definujte dlhodobé kritéria


Začnime s tým, aké je dôležité uvedomiť si, že sa jedná o skutočných ľudí so skutočnými životmi. Preto je potrebné ku každému pristupovať individuálne. Je rozdiel, či sa jedná o zamestnanca, ktorý kontinuálne nedosahuje stanovené ciele alebo o výkonného zamestnanca, ktorý vykazuje pokles pri ich dosahovaní.


Keď máte svoje pracovisko “zmapované”, môžete sa dohodnúť so svojimi zamestnancami na targetoch, ktoré musia dosahovať. Viete tak sledovať krivku pri dosahovaní úspechu(KPI), čas strávený pri pridelenom projekte a iné, ako poctivosť alebo vnímavosť. To sú tie dlhodobé kritéria, ktoré ak si správne odovzdáte pri otvorenej diskusií, môžu viesť k dlhodobému úspechu.


0 views0 comments